Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona (2009)

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona (2009)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 53 z dne 01.10.2009)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.09.2009
Datum objave:01.10.2009
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 53 z dne 01.10.2009

Datum začetka veljavnosti:01.10.2009