Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 21 z dne 15.07.2006)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:01.06.2006
Datum objave:15.07.2006
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 21 z dne 15.07.2006

Datum začetka veljavnosti:16.07.2006
Opombe:

Z dnem veljave tega odloka je prenehal veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet Občine Gornja Radgona s sedežem v Gornji Radgoni (Uradni list RS, št. 65/1994)