Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 26/1996)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:18.04.1996
Datum objave:17.05.1996
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 26/1996

Datum začetka veljavnosti:18.05.1996
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 16.06.2017
Opombe:

Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Negova
(Uradni list RS, št. 63/1998)

Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci
(Uradni list RS, št. 68/1998)

Ta odlok in oba sklepa so prenehali veljati z uveljavitvijo Odloka o krajevnih skupnostih v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2017 z dne 01.06.2017).