Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 59 z dne 01.07.2010)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.06.2010
Datum objave:01.07.2010
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 59 z dne 01.07.2010

Datum začetka veljavnosti:02.07.2010
Opombe:

Z dnem pričetka veljave tega sklepa je prenehal veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gornja Radgona (Prepih – Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 18/98 z dne 15.10.1998).