Akt o razpisu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Akt o razpisu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 60 z dne 01.08.2010)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.07.2010
Datum objave:01.08.2010
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 60 z dne 01.08.2010

Datum začetka veljavnosti:01.08.2010