Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona (2010)

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona (2010)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 61 z dne 15.09.2010)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:13.09.2010
Datum objave:15.09.2010
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 61 z dne 15.09.2010

Datum začetka veljavnosti:16.09.2010