Odlok o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 68 z dne 15.12.2011)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:08.12.2011
Datum objave:15.12.2011
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 68 z dne 15.12.2011

Datum začetka veljavnosti:30.12.2011
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 16.06.2016
Opombe:

Z dnem začetka veljave tega odloka je prenehal veljati Odlok o podeljevanju priznanj občine Gornja Radgona (Prepih – Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 8/97 z dne 01.07.1997 in št. 22/99 z dne 15.04.1999).

Ta odlok je prenehal veljati z
 dnem začetka veljave Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2016 z dne 15.06.2016).