Poslovnik Občinskega sveta Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Poslovnik Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016 z dne 01.03.2016) 

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:18.02.2016
Datum objave:01.03.2016
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016 z dne 01.03.2016 

Datum začetka veljavnosti:16.03.2016
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1/2003). Določbe prejšnjega poslovnika, ki se nanašajo na delovna področja stalnih odborov in komisij se uporabljajo še do konstituiranja novega občinskega sveta.