Poslovnik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona (sprejet 29. 3. 2011) 

Organ sprejema:Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:29.03.2011
Datum začetka veljavnosti:29.03.2011
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 16.10.2016
Opombe:

Ta poslovnik preneha veljati z uveljavitvijo Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2016 z dne 01.10.2016).