Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2016 z dne 01.10.2016) 

Organ sprejema:Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:07.07.2016
Datum objave:01.10.2016
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
št. 5/2016 z dne 01.10.2016 

Datum začetka veljavnosti:16.10.2016
Opombe:

Z uveljavitvijo tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona, št. 011-1/2010-NO z dne 29. 3. 2011.