Odlok o krajevnih skupnostih v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o krajevnih skupnostih v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2017 z dne 01.06.2017) 

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:11.05.2017
Datum objave:01.06.2017
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2017 z dne 01.06.2017 

SPREMEMBE:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2022 z dne 30.06.2022

Datum začetka veljavnosti:16.06.2017
Opombe:

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o krajevnih skupnostih (Uradni list RS, št. 38/96), Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 26/96), Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Negova (Uradni list RS, št. 63/98) in Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci (Uradni list RS, št. 68/98). 

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2022 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v občini Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2022 z dne 30.06.2022)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.06.2022
Datum objave:30.06.2022
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
št. 4/2022 z dne 30.06.2022

Datum začetka veljavnosti:01.07.2022