Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2018 z dne 01.09.2018)

Uradni elektronski poštni naslov Občine Gornja Radgona se glasi: »obcina@gor-radgona.si«

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.08.2018
Datum objave:01.09.2018
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
št. 6/2018 z dne 01.09.2018

Datum začetka veljavnosti:16.09.2018
Opombe:

Z dnem začetka veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 69/2002).