Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 52 z dne 01.08.2009)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:06.07.2009
Datum objave:01.08.2009
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 52 z dne 01.08.2009

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 54 z dne 01.12.2009

Datum začetka veljavnosti:15.08.2009
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o organiziranju in delovanju zaščite, reševanja in pomoči v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 58/1995).

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2009 - Popravek Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Popravek Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 54 z dne 01.12.2009)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:30.10.2009
Datum objave:01.12.2009
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 54 z dne 01.12.2009

Datum začetka veljavnosti:01.12.2009