Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 39/2003)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:10.04.2003
Datum objave:28.04.2003
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 39/2003

Datum začetka veljavnosti:29.04.2003
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 16.10.2019
Opombe:

Ta odlok je prenehal veljati z dnem uveljavitve Odloka o predkupni pravici Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2019 z dne 01.10.2019).