Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 67/2001)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:19.07.2001
Datum objave:10.08.2001
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 67/2001

Datum začetka veljavnosti:25.08.2001