Odlok o lokacijskem načrtu za del območja Industrijske cone Gornja Radgona (Hofer)

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o lokacijskem načrtu za del območja Industrijske cone Gornja Radgona (Hofer)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 16 z dne 15.02.2006)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:02.02.2006
Datum objave:15.02.2006
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 16 z dne 15.02.2006

Datum začetka veljavnosti:02.03.2006