Odlok o ureditvenem načrtu za čistilno napravo v Gornji Radgoni

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ureditvenem načrtu za čistilno napravo v Gornji Radgoni
(Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 23/99 z dne 15.06.1999)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.05.1999
Datum objave:15.06.1999
Objavljeno v:

Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 23/99 z dne 15.06.1999

Datum začetka veljavnosti:30.06.1999