Program priprave izdelave lokacijskega načrta za območje zdravstvene dejavnosti v Gornji Radgoni

Naslov / osnovni predpis:

Program priprave izdelave lokacijskega načrta za območje zdravstvene dejavnosti v Gornji Radgoni
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 19 z dne 15.05.2006)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:10.05.2006
Datum objave:15.05.2006
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 19 z dne 15.05.2006

Datum začetka veljavnosti:15.05.2006