Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 30 z dne 01.04.2007)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.03.2007
Datum objave:01.04.2007
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 30 z dne 01.04.2007

Datum začetka veljavnosti:02.04.2007