Odlok o priključitvi delov določenih naselij k naselju Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o priključitvi delov določenih naselij k naselju Gornja Radgona
(Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota,
št. 32/1984 z dne 13.12.1984)

Organ sprejema:Skupščina Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.11.1984
Datum objave:13.12.1984
Objavljeno v:

Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota,
št. 32/1984 z dne 13.12.1984

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 16 z dne 15.02.2006
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 66 z dne 01.07.2011

Datum začetka veljavnosti:21.12.1984

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2006 - Odlok o dopolnitvah Odloka o priključitvi delov določenih naselij k naselju Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o dopolnitvah Odloka o priključitvi delov določenih naselij k naselju Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 16 z dne 15.02.2006)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:02.02.2006
Datum objave:15.02.2006
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 16 z dne 15.02.2006

Datum začetka veljavnosti:23.02.2006
2011 - Odlok o dopolnitvah Odloka o priključitvi delov določenih naselij k naselju Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o dopolnitvah Odloka o priključitvi delov določenih naselij k naselju Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 66 z dne 01.07.2011)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.06.2011
Datum objave:01.07.2011
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 66 z dne 01.07.2011

Datum začetka veljavnosti:02.07.2011