Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 58 z dne 01.06.2010)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.05.2010
Datum objave:01.06.2010
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 58 z dne 01.06.2010

Datum začetka veljavnosti:01.06.2010