Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskem zemljišču brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fujs v k. o. Sp. Ščavnica

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskem zemljišču brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fujs v k. o. Sp. Ščavnica
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 9/2017 z dne 01.11.2017) 

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:19.10.2017
Datum objave:01.11.2017
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 9/2017 z dne 01.11.2017 

Datum začetka veljavnosti:02.11.2017