Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za širitev kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100316899 v Očeslavcih občina Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za širitev kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100316899 v Očeslavcih občina Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2020 z dne 25.09.2020)

Naziv prostorskega
akta:
Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetijskega
gospodarstva z ID št. KMG-MID 100316899 v Očeslavcih
občina Gornja Radgona
Identifikacijska številka
prostorskega akta v
zbirki prostorskih aktov:
1982

 

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:22.09.2020
Datum objave:25.09.2020
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2020 z dne 25.09.2020

Datum začetka veljavnosti:25.09.2020