Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 28/1999)

Organ sprejema:Občinski sveti občine Gornja Radgona, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici
Datum sprejema:25.03.1999
Datum objave:22.04.1999
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 28/1999

Datum začetka veljavnosti:07.05.1999
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 26/1993).

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2011 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 41/2011)

Datum sprejema:06.05.2011
Datum objave:30.05.2011
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 41/2011

Datum začetka veljavnosti:14.06.2011
Opombe:

Odlok so sprejeli Občinski sveti občine Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici in Apače.