Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 28/1999)

Organ sprejema:Občinski sveti občine Gornja Radgona, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici
Datum sprejema:25.03.1999
Datum objave:22.04.1999
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 28/1999

OBJAVE SPREMEMB:
Uradni list RS, št. 34/2002

Datum začetka veljavnosti:07.05.1999
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 30.05.2013
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehala veljati Odločba o ustanovitvi Delavske univerze št. 02-00-10/2-1960, sprememba odločbe Uradni list SRS, št. 4-11/81 in statutarni sklep Uradni list RS, št. 32/1992.

Ta odlok je prenehal veljati z dnem uveljavitve Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 79 z dne 15.05.2013).

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2002 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 34/2002)

Datum sprejema:28.03.2002
Datum objave:16.04.2002
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 34/2002

Datum začetka veljavnosti:02.05.2002
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 30.05.2013
Opombe:

Odlok so sprejeli Občinski sveti občine Gornja Radgona, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici.

2011 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 41/2011)

Datum sprejema:06.05.2011
Datum objave:30.05.2011
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 41/2011

Datum začetka veljavnosti:14.06.2011
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 30.05.2013
Opombe:

Odlok so sprejeli Občinski sveti občine Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici in Apače.