Statut Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Statut Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 40 z dne 15.01.2008)

Organ sprejema:Svet Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
Datum sprejema:22.11.2007
Datum objave:15.01.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 40 z dne 15.01.2008

Datum začetka veljavnosti:20.12.2007