Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 79 z dne 15.05.2013)

Organ sprejema:Občinski sveti Občine Gornja Radgona, Občine Radenci, Občine Apače in Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Datum sprejema:24.04.2013
Datum objave:15.05.2013
Objavljeno v:


Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 79 z dne 15.05.2013

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 80 z dne 01.06.2013
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 85 z dne 15.07.2014
 

Datum začetka veljavnosti:30.05.2013
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 28/1999, 34/2002, 41/2011).

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2013 - Popravek Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Popravek Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 80 z dne 01.06.2013)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:22.05.2013
Datum objave:01.06.2013
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 80 z dne 01.06.2013 

Datum začetka veljavnosti:01.06.2013
2014 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 85 z dne 15.07.2014

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:10.07.2014
Datum objave:15.07.2014
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 85 z dne 15.07.2014 

Datum začetka veljavnosti:30.07.2014