Sklep o določitvi ekonomske cene za Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona (2007)

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o določitvi ekonomske cene za Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 35 z dne 01.08.2007)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:12.07.2007
Datum objave:01.08.2007
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 35 z dne 01.08.2007

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 43 z dne 01.04.2008
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 48 z dne 31.12.2008

Datum začetka veljavnosti:01.08.2007
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 01.01.2012
Opombe:

Z dnem izdaje tega sklepa je prenehal veljati Sklep o določitvi ekonomske cene za Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona (2005) (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 12 z dne 01.07.2005 in št. 23 z dne 01.09.2006).

Ta sklep je prenehal veljati z dnem uveljavitve Sklepa o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 68 z dne 15.12.2011).

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2008 - I - Sklep o spremembi Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 43 z dne 01.04.2008)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.03.2008
Datum objave:01.04.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 43 z dne 01.04.2008

Datum začetka veljavnosti:01.04.2008
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 01.01.2012
Opombe:

Ta sklep je prenehal veljati z dnem uveljavitve Sklepa o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 68 z dne 15.12.2011).

2008 - II - Sklep o spremembi Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 48 z dne 31.12.2008)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.12.2008
Datum objave:31.12.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 48 z dne 31.12.2008

Datum začetka veljavnosti:01.01.2009
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 01.01.2012
Opombe:

Ta sklep je prenehal veljati z dnem uveljavitve Sklepa o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 68 z dne 15.12.2011).