Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture
(Uradni list RS, št. 43/1996)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:15.06.1995
Datum objave:02.08.1996
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 43/1996

Datum začetka veljavnosti:16.06.1995