Odlok o javni službi pomoč družini na domu v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o javni službi pomoč družini na domu v občini Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 55/1999)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:24.06.1999
Datum objave:09.07.1999
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 55/1999

OBJAVE SPREMEMB:
Uradni list RS, št. 82/1999
Uradni list RS, št. 34/2002
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 29 z dne 01.03.2007

Datum začetka veljavnosti:24.07.1999

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

1999 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi pomoč družini na domu v občini Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi pomoč družini na domu v občini Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 82/1999)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.09.1999
Datum objave:08.10.1999
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 82/1999

Datum začetka veljavnosti:08.10.1999
2002 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi pomoč družini na domu v občini Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi pomoč družini na domu v občini Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 34/2002)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.03.2002
Datum objave:16.04.2002
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 34/2002

Datum začetka veljavnosti:02.05.2002
2007 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi pomoč družini na domu v občini Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi pomoč družini na domu v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 29 z dne 01.03.2007)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:22.02.2007
Datum objave:01.03.2007
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 29 z dne 01.03.2007

Datum začetka veljavnosti:02.03.2007