Sklep o določitvi in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravičencev v socialno varstvenih zavodih in o plačevanju stroškov standardne storitve institucionalnega varstva

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o določitvi in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravičencev v socialno  varstvenih zavodih in o plačevanju stroškov standardne storitve institucionalnega varstva
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 2 z dne 15.10.2003)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:25.09.2003
Datum objave:15.10.2003
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 2 z dne 15.10.2003

Datum začetka veljavnosti:30.10.2003