Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 16 z dne 15.02.2006)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:02.02.2006
Datum objave:15.02.2006
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 16 z dne 15.02.2006

Datum začetka veljavnosti:16.02.2006