Sklep o merilih za določitev plače direktorju javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o merilih za določitev plače direktorju javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 8 z dne 01.10.2004)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.09.2004
Datum objave:01.10.2004
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 8 z dne 01.10.2004

Datum začetka veljavnosti:16.10.2004
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 16.02.2006
Opombe:

Ta sklep je prenehal veljati z uveljavitvijo Sklepa o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 16 z dne 15.02.2006).