Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v občini Gornja Radgona (I. del)

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v občini Gornja Radgona (I. del)
(Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 21/99 z dne 08.03.1999)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.02.1999
Datum objave:08.03.1999
Objavljeno v:

Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 21/99 z dne 08.03.1999

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 44 z dne 01.06.2008
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 45 z dne 15.08.2008

Datum začetka veljavnosti:09.03.1999

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2008 - Sklep o dopolnitvah Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v občini Gornja Radgona (I. del)
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Sklep o dopolnitvah Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v občini Gornja Radgona (I. del)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 44 z dne 01.06.2008)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:29.05.2008
Datum objave:01.06.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 44 z dne 01.06.2008

Datum začetka veljavnosti:02.06.2008
2008 - Popravek Sklepa o dopolnitvah Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Gornja Radgona (I. del)
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Popravek Sklepa o dopolnitvah Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Gornja Radgona (I. del)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 45 z dne 15.08.2008)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:13.06.2008
Datum objave:15.08.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 45 z dne 15.08.2008

Datum začetka veljavnosti:15.08.2008