Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v občini Gornja Radgona (II. del)

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v občini Gornja Radgona (II. del)
(Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 22/99 z dne 15.04.1999)

Organ sprejema:Občinski svet občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.03.1999
Datum objave:15.04.1999
Objavljeno v:

Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 22/99 z dne 15.04.1999

Datum začetka veljavnosti:16.04.1999