Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 26/2003)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.02.2003
Datum objave:13.03.2003
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 26/2003

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 23 z dne 01.09.2006

Datum začetka veljavnosti:28.03.2003
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 28.06.2010
Opombe:

Ta sklep je prenehal veljati z dnem uveljavitve Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 59 z dne 01.07.2010).

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2006 - Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 23 z dne 01.09.2006)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.04.2006
Datum objave:01.09.2006
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 23 z dne 01.09.2006

Datum začetka veljavnosti:24.08.2006
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 28.06.2010