Pravilnik o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Pravilnik o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 17 z dne 01.04.2006)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:30.03.2006
Datum objave:01.04.2006
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 17 z dne 01.04.2006

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 18 z dne 01.05.2006

Datum začetka veljavnosti:09.04.2006

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2006 - Popravek Pravilnika o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Popravek Pravilnika o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 18 z dne 01.05.2006)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:21.04.2006
Datum objave:01.05.2006
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 18 z dne 01.05.2006

Datum začetka veljavnosti:01.05.2006