Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 43 z dne 01.04.2008)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.03.2008
Datum objave:01.04.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 43 z dne 01.04.2008

Datum začetka veljavnosti:02.04.2008
Opombe:

Z dnem pričetka veljave tega odloka je prenehal veljati Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 30/1994)