Odlok o komunalnem nadzoru v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o komunalnem nadzoru v občini Gornja Radgona
(Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 5/97 z dne 15.04.1997)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.03.1997
Datum objave:15.04.1997
Objavljeno v:

Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 5/97 z dne 15.04.1997

OBJAVE SPREMEMB:
Uradni list RS, št. 4/2000

Datum začetka veljavnosti:20.03.1997
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 02.10.2007
Opombe:

Ta odlok je prenehal veljati z dnem uveljavitve Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 36 z dne 01.10.2007).

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2000 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem nadzoru v občini Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem nadzoru v občini Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 4/2000)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.12.1999
Datum objave:20.01.2000
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 4/2000

Datum začetka veljavnosti:28.01.2000
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 02.10.2007