Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 59 z dne 01.07.2010)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.06.2010
Datum objave:01.07.2010
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 59 z dne 01.07.2010

Datum začetka veljavnosti:28.06.2010
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega sklepa je prenehal veljati Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 26/2003 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 23 z dne 01.09.2006).