Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta Pomurske regije

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta Pomurske regije
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 71 z dne 15.04.2012)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:05.04.2012
Datum objave:15.04.2012
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 71 z dne 15.04.2012

Datum začetka veljavnosti:16.04.2012