Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 36 z dne 01.10.2007)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.09.2007
Datum objave:01.10.2007
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 36 z dne 01.10.2007

Datum začetka veljavnosti:15.07.2007
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 02.07.2015
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega pravilnika je prenehal veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 39/2003).

Ta pravilnik je prenehal veljati z uveljavitvijo Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 93 z dne 01.07.2015).