Sklep o določitvi lokacij modrih con in časovnih omejitev parkiranja v mestu Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o določitvi lokacij modrih con in časovnih omejitev parkiranja v mestu Gornja Radgona
(objavljen 29.06.2018)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.06.2018
Datum objave:29.06.2018
Datum začetka veljavnosti:30.06.2018
Opombe:

Z dnem začetka veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi lokacij modrih con in časovnih omejitev parkiranja (objavljen 30.12.2011).