Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 44 z dne 01.06.2008)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:29.05.2008
Datum objave:01.06.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 44 z dne 01.06.2008

Datum začetka veljavnosti:02.06.2008
Opombe:

S pričetkom uporabe tega pravilnika je prenehal veljati obstoječi sistem sofinanciranja društev na področju turizma v Občini Gornja Radgona.