Odlok o lokalnem turističnem vodenju v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o lokalnem turističnem vodenju v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 47 z dne 01.12.2008)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.11.2008
Datum objave:01.12.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 47 z dne 01.12.2008

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 73 z dne 01.10.2012
 

Datum začetka veljavnosti:30.11.1999

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2012 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju v občini Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 73 z dne 01.10.2012)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.09.2012
Datum objave:01.10.2012
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 73 z dne 01.10.2012

Datum začetka veljavnosti:02.10.2012