Sklep o soglasju s predlogom cenika za turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o soglasju s predlogom cenika za turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 52 z dne 01.08.2009)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:06.07.2009
Datum objave:01.08.2009
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 52 z dne 01.08.2009

Datum začetka veljavnosti:06.07.2009
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 28.06.2010
Opombe:

Ta sklep je prenehal veljati z dnem sprejema Sklepa o potrditvi cenika za turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 59 z dne 01.07.2010).