Sklep o potrditvi cenika za turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o potrditvi cenika za turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 59 z dne 01.07.2010)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.06.2010
Datum objave:01.07.2010
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 59 z dne 01.07.2010

Datum začetka veljavnosti:28.06.2010
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 23.06.2011
Opombe:

S pričetkom veljave tega sklepa je prenehal veljati Sklep o soglasju s predlogom cenika za turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 52 z dne 01.08.2009).

Ta sklep je prenehal veljati z dnem sprejema Sklepa o potrditvi cenika za turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 66 z dne 01.07.2011).