Sklep o potrditvi cenika za turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o potrditvi cenika za turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 66 z dne 01.07.2011)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.06.2011
Datum objave:01.07.2011
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 66 z dne 01.07.2011

Datum začetka veljavnosti:23.06.2011
Opombe:

S pričetkom veljave tega sklepa je prenehal veljati Sklep o potrditvi cenika za turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 59 z dne 01.07.2010).