Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 33 z dne 01.07.2007)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:30.05.2007
Datum objave:01.07.2007
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 33 z dne 01.07.2007

Datum začetka veljavnosti:15.07.2007
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 16.06.2015
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega pravilnika je prenehal veljati Pravilnik za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 39/2000).

Ta pravilnik je prenehal veljati z dnem uveljavitve 
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 92 z dne 01.06.2015).