Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
(Uradni list RS, št. 34/2008)

Organ sprejema:Občinski sveti občin Pomurja
Datum sprejema:21.02.2008
Datum objave:07.04.2008
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 34/2008

OBJAVE SPREMEMB:
Uradni list RS, št. 54/2009
Uradni list RS, št. 54/2009

Datum začetka veljavnosti:08.04.2008

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2009 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
(Uradni list RS, št. 54/2009)

Datum sprejema:24.04.2009
Datum objave:13.07.2009
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 54/2009

Datum začetka veljavnosti:14.07.2009
2009 - Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
(Uradni list RS, št. 54/2009)

Datum sprejema:04.05.2009
Datum objave:13.07.2009
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 54/2009

Datum začetka veljavnosti:14.07.2009